Love

  วันนี้ขอฝากกลอนสุดซึ้งดี  ให้กับทุกคน

 

...แม่ของลูก แก่เฒ่าอยู่เฝ้าบ้าน

ลูกสำราญ ร่ำสุราหาความสุข

แม่ไหว้พระทุกวัน หวังพ้นทุกข์

ลูกสนุก ในคลับบาร์ทุกราตรี

...แม่เฝ้าคิดถึงลูก ผูกพันจิต

ลูกกลับคิด เพรียกหายอดยาหยี

แม่ไปวัดทุกวัน หมั่นทำดี

ลูกกินเหล้า เคล้านารีทุกวี่วัน

...แม่หวังว่า สักวันฝันของแม่

ใจจริงแท้ ที่แม่มีที่แม่ฝัน

หวังเพียงลูกได้ดี สุขชีวัน

สุดท้ายนั้นความหวังแม่ . . . แค่ฝันไป

โดย คุณ ฅนไพร

*ถึงแม่จะไม่ใช่หม้อหุงข้าว แต่แม่ก็"อุ่นรัก"ให้เราตลอดเวลา*       

 

แม่ครับ ผมรักแม่

posted on 05 Aug 2009 09:58 by jutapat in Love

 

 

  นับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาดูโลก  หญิงคนแรกที่ยิ้มกับผม  หญิงคนแรกที่รักผมรักผมจากหัวใจที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น  คือผู้หญิงที่ผมเรียกว่า"แม่ "  แม่อันเป็นที่รักของผม  แม่คือผู้ที่มอบความรักความอบอุ่น  ความเอื้ออาทร    ความทะนุถนอม ผมภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่สมจิตร ร่มสุข แม่ที่ยอมเสียสละเพื่อลูกทุกอย่าง   ความรักที่แม่มอบให้   เป็นความรักที่บริสุทธิ์ ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน    ตั้งแต่เล็กจนโต ผมโตขึ้นมาจากครอบครัว   ที่มีแต่ความอบอุ่นภายในบ้าน มีแต่เสียงหัวเราะ  ครอบครัวฉันมีกัน 5 คน แม่มีลูกสองคนรักและเอาใจใส่ลูกทั้งสองอย่างเท่าเทียม  ในบางเวลาแม่ทำหน้าที่เป็นทั้งเพื่อน  เป็นทั้งพี่และแม่ในเวลาเดียวกัน            ระยะเวลากว่า 18 ปี ที่ผมลืมตาดูโลกและประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้  แม่คือผู้ที่มีส่วนสำคัญให้ผมฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ  คอยให้คำปรึกษา  คำแนะนำดีๆ 12 สิงหาคม เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะได้มีโอกาสในการแสดงความรักต่อแม่เหมือนเช่นทุกๆวันที่ทำอยู่ในเดือนสิงหาคมนี้ผมมีช่วงเวลาสำคัญของชีวิตอีกช่วงหนึ่งคือการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์เยาวชนโลกที่ประเทศไนจีเรีย ผมตั้งใจว่าผมจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยให้ได้เพื่อนำรางวัลมามอบให้ผู้หญิงที่ผมรักที่สุดกว่าชีวิต  คือแม่ผมเอง...ผมรักแม่นะครับ

  She is the first person who smiles and loves me. She is a person whom I call “mum”. She gives loves generosity and tendency to me. Her name is Somjit Romsuk. She sacrifices everything and true love. My family is a humorous family. My family is contained of 5 persons. She shares her love to her 2 sons equally. She is actually friend, sister and mother at the same time that makes me successful in my life. This mother’s day, I have an opportunity to show my love to my mum like everyday. This is the time of my life because I am the representative to attend the inventor’s contest at Nigeria. I hope that I will bring the prize to my mum, the person I love most.

 

 

สวัสดีไทยแลนด์

posted on 01 Jul 2009 21:16 by jutapat in Love

ประเทศไทย หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว มีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง โดยมีศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ในด้านภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 51 ของโลก มีเนื้อที่ 513,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากเป็นอันดับ 20 ของโลก โดยมีประมาณ 63 ล้านคน ประกอบด้วยเชื้อสายไทยกว่าร้อยละ 80 ชาวจีนอีกร้อยละ 10 ชาวมาเลย์อีกร้อยละ 3 และที่เหลือเป็นชนเขาเผ่าต่าง ๆ[7]

ในด้านวัฒนธรรม ประเทศไทยมีภาษาราชการคือภาษาไทย ขณะที่ท้องถิ่นต่าง ๆ มีภาษาถิ่นเป็นของตนเองหลากหลายภาษา อาทิ ภาษาถิ่นพายัพในภาคเหนือ ภาษาถิ่นอีสานในภาคอีสาน และภาษาถิ่นปักษ์ใต้ในภาคใต้ พลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทกว่าร้อยละ 95[8] โดยวัฒนธรรมหลักของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย จีน และประเทศทางตะวันตกประสมประสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความน่าประทับใจ เช่น การให้ความเคารพผู้สูงอายุ และที่สำคัญคือความเป็นมิตรและการรับรองแขกผู้มาเยือนจนได้รับสมญานามว่าเป็น "สยามเมืองยิ้ม"

ในด้านการปกครองของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข[1] ซึ่งในทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เรียกระบอบการปกครองดังกล่าวว่าระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ[9] (constitutional monarchy)[2][3] ควบคู่ไปกับประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ในฐานะประมุขแห่งรัฐที่นานที่สุดในโลกด้วย

ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกเลย

http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย 

วิธีบริหารเสน่ห์

posted on 16 Jun 2009 20:08 by jutapat in Love

 

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ บางคนเกิดมาหน้าตาดี แต่หาคนคุยไม่ได้ แทบไม่มี ในทางกลับกันบางคนเกิดมาหน้าตาแสนจะขี้เหร่แม้แต่วัดตอนสาย ๆ ก็ไม่กล้าไป แต่กลับมีคนมาห้อมล้อมมอบความรักและจริงใจให้อยู่ตลอดเวลา นั่นแสดงว่าคนนั้นต้องมีอะไรดีอยู่ในตัว อะไรที่ว่าก็คือความมีเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดให้คนอื่นมาคบด้วยได้ สามารถสร้างความประทับใจแรกพบสำหรับคนรอบข้างได้ ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็มีคนยิ้มทักทาย พูดคุย และอยากร่วมงานด้วยเสน่ห์เป็นสิ่งที่ติดตัวเราอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าใครจะบริหารเสน่ห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและคนอื่น หากอยากมีเสน่ห์อย่าทำตัวให้สูงจนคนอื่นต้องแหงนหน้าพูดด้วย เพราะคนเราเกิดมาไม่ว่าจะเป็นคนสูง คนชั้นต่ำ มั่งมีหรือยากจน ย่อมเกิดความพึงพอใจเมื่อมีความจริงใจต่อกัน การบริหารเสน่ห์ให้ตรึงตาตรึงใจคนอื่นไว้นาน ๆ ไม่ใช่สิ่งยากเย็นอะไรเลย โดยมีหลักง่าย ๆ ดังนี้
   
1.  ใส่ใจคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่คุณรู้จัก เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง เจ้านาย หมั่นเอาใจเขามาใสใจเรา ศึกษาเอาในใส่ในสิ่งที่ชอบ เช่น งานอดิเรก ความมุ่งหวัง แสดงให้เขาเห็นว่าคุณสนใจเรื่องของเขาเหมือนกัน
   
   
2.  อย่าทำตัวเด่นเกินไป คนบางคนย่อมไม่พอใจในการที่คุณทำตัวเด่นเกินหน้าเกินตา
   
   
3.  หว่านเสน่ห์ให้ครบทุกคน การที่คุณชอบอยู่สันโดษคนเดียว ไม่ยอมเปิดประตูดูคนอื่น ควรยิ้มทักทายกับทุกคน มอบความรักและจริงใจให้กับทุกคน คนอื่นจะได้ดีใจและภูมิใจที่อย่างน้อยคุณก็ให้ความสำคัญเขาเท่ากับคนอื่น
   
   
4.  ชื่นชมคนอื่นเสมอ คงไม่มีใครชอบคำตำหนิมากกว่าคำชม หมั่นชื่นชมคนรอบข้างเสมอเพื่อเขาจะได้มีกำลังและมีความสุขเวลาอยู่กับคุณ
   
   
5.  ไม่ทำตัวสมบูรณ์แบบ คนเราเกิดมาย่อมไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปทุก ๆเรื่อง ย่อมมีดีมีเสียในตัวเองการทำตัวสมบูรณ์แบบเกินไปเสมือนคุณสร้างกำแพงกั้นคนอื่นไม่กล้าเขาหาคุณ
   
   
6.  ทำตนให้มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ การเป็นคนอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนโลกนี้ไม่มีอะไรสดใสเอาซะเลย คนอื่นคงไม่อยากมาอมทุกข์กับคุยิ่งถ้าคุณเป็นประเภทสามวันดีสี่วันไข้ ย่อมไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ หัดเป็นคนยิ้มแย้มตลอดเวลา ให้คนอื่นเขารู้สึกมีชีวิตชีวาเวลาอยู่กับคุณ
   
   
คนเราคงอยู่ในโลกใบกว้างคนเดียวไม่ได้ เมื่อต้องอยู่ในสังคมพบปะและใช้ชีวิตกับคนหลายประเภท คุณจะมีคนคบจริง ๆ และพร้อมจะให้ความช่วยเหลือยามที่คุณมีปัญหามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะบริหารเสน่ห์ในตัวคุณออกมาให้คนอื่นเห็นได้มากน้อยเพียงใด คุณไม่จำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อขอยามาใส่เสน่ห์ให้คนอื่นมาหลงรักคุณเลยเพียงคุณบริหารด้วยการใส่ใจคนรอบข้าง ชื่นชมคนอื่นไปเสมอ หวานเสน่ห์ให้ครบทุกคน ไม่ทำตัวเด่นเกินไป ไม่ทำตัวสมบูรณ์แบบเกินไป และทำตนให้มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ คุณจะเป็นคนที่มีคนคบมาก เวลาเดือดร้อนเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือคุณ ที่สำคัญคุณจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข โลกทั้งใบจะมีแต่สิ่งที่สดชื่นมีแต่สิ่งสวยงาม มองไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้ม และความรักความจริงใจที่มีให้แก่กัน นั่นคือผลจากเสน่ห์ที่มีอยู่ในตัวคุณนั่นเอง