เพลง ลอยกระทง / คณะสุนทราภรณ์ 


......วันเพ็ญ เดือนสิบสอง 
น้ำก็นอง เต็มตลิ่ง 
.เราทั้งหลาย ชายหญิง 
.สนุกกันจริง วันลอยกระทง 
.ลอย ลอยกระทง . ลอย ลอยกระทง 
.ลอยกระทง กันแล้ว 
.ขอเชิญน้องแก้ว ออกมารำวง 
.รำวง วันลอยกระทง .รำวง วันลอยกระทง 
บุญ จะส่ง ให้เรา สุขใจ
บุญ จะส่ง ให้เรา สุขใจ 
.วันเพ็ญ เดือนสิบสอง .น้ำก็นอง เต็มตลิ่ง 
.เราทั้งหลาย ชายหญิง .สนุกกันจริง วันลอยกระทง 
.ลอย ลอยกระทง .ลอย ลอยกระทง 
.ลอยกระทง กันแล้ว .ขอเชิญน้องแก้ว ออกมารำวง 
.รำวงวันลอยกระทง .รำวงวันลอยกระทง 
.บุญ จะส่ง ให้เรา สุขใจ .บุญ จะส่ง ให้เรา สุขใจ........*0* 

 

 

ลอยกระทงอธิษฐาน  น้อมใจถวายพระพร 
               
ลอยกระทง     เป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทย อีกประเพณีหนึ่งไม่แพ้เทศกาลสงกรานต์    (แม้มิได้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เนื่องจากเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ จนเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทย   โดยนิยมลอยกระทงกันในคืนวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  เนื่องจากเป็นวันสิ้นปีนักษัตรเก่า ตามจันทรคติที่มีดวงจันทร์เป็นศูนย์กลาง และเป็นช่วงที่น้ำขึ้นสูงสุด   และเมื่อพ้นไปจากนี้ก็เริ่มขึ้นปีนักษัตรใหม่  เรียกเดือนอ้าย แปลว่าเดือนหนึ่ง ตามคำโบราณ   ลอยกระทง เป็นพิธีกรรมร่วมกันของผู้คนในชุมชนทั้งสุวรรณภูมิ หรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่มีมาแต่ยุคดึกดำบรรพ์ เพื่อขอขมาต่อธรรมชาติ  อันมีดินและน้ำที่หล่อเลี้ยง ตลอดจนพืชและสัตว์ที่เกื้อกูลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์  ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตเจริญเติบโตอยู่ได้  


               ในปัจจุบันรูปแบบของการลอยกระทงในแต่ละภูมิภาคมีลักษณะที่เกือบจะคล้ายคลึงกัน   แต่จะแตกต่างกันบ้างก็คงเป็นเพียงวัสดุ   รูปแบบกระทงที่นำไปลอย และความเชื่อเท่านั้น   อาทิ เป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามหาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์    การบูชารอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานทีหรือเป็นการขอบคุณต่อแม่พระคงคาที่ได้ให้ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค รวมถึงการขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง  นอกจากนี้ ยังเป็นการลอยเพื่อส่งสิ่งของแก่ญาติหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว   การลอยเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์     และการอธิษฐานเพื่อขอสิ่งที่ตนปรารถนา


            

                ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ นี้     มาร่วมกัน  ลอยกระทงอธิษฐาน  น้อมใจถวายพระพร”  แสงเทียนในคืนเดือนเพ็ญ  จะส่องสว่างทั่วหล้า   อันเป็นแสงเทียนแห่งความจงรักภักดี  ที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อองค์พระประมุขซึ่งทรงเป็นที่รักยิ่ง...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ถ้าใครยังไม่มีคู่หรือเพื่อน  หรือไม่สามารถลอยกระทงในน้ำจริงได้ สามารถร่วมลอยกระทงเพื่อตั้งจิตอธิษฐาน น้อมใจถวายพระพรได้โดย คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง เพื่อร่วมลอยกระทงออนไลน์ได้นะครับ
http://www.loikrathong.net/ สามารถเรียนทำกระทงได้ด้วย 

Comment

Comment:

Tweet

กฤษฎา

#1 By ballswatcat008 on 2009-11-04 13:47